Werken bij Stef

Een hoog serviceniveau vormt de kern van ons bedrijf. Onze medewerkers zijn daarom het belangrijkste element voor ons succes en de tevredenheid van onze klanten.

Bevorderen van de ontwikkeling van de  mannen en vrouwen binnen de onderneming.

Bij STEF wordt 70% van het management en hoger kader ingevuld via interne promotie. Op alle niveaus worden medewerkers ondersteund in hun carrière. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat hun ambities overeenkomen met de behoeften van STEF en creëert de omstandigheden voor een sterke inzet.

STEF heeft een carrièreschema’s geïmplementeerd: jaarlijkse ontwikkelingsbijeenkomsten, vaardigheidsbeoordelingen, interne vacaturebank en reviews van belangrijke functies. Deze tools, die geleidelijk worden uitgerold in alle landen, worden gebruikt voor het ontwikkelen van de vaardigheden van de medewerkers en om talent te identificeren op alle niveaus van de organisatie, zodat iedereen kan groeien binnen het bedrijf.

Work_at_STEF_page_NL_250_375

Graduate Program

Het nemen van initiatief is een van onze belangrijkste punten. Elk jaar neemt STEF meer dan 80 afgestudeerden aan met minimaal vijf jaar hogere studies die gemotiveerd worden opgeleid tot managers van de onderneming. Ze volgen een tweejarig programma binnen de verschillende vestigingen van de Groep om het bedrijf te ontdekken, wat een garantie is voor hun succes in hun toekomstige professionele carrière. In heel Europa zijn een aantal  samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met universiteiten en scholen.

Diversiteit

STEF is zich ervan bewust dat diversiteit een voordeel is en de efficiëntie binnen het bedrijf dan ook bevordert. Daarom bevorderen we een bedrijfscultuur waarin alle zichtbare en onzichtbare diversiteiten worden gerespecteerd en waarin iedereen dezelfde kansen krijgt voor toegang tot werk en promotie binnen de organisatie in alle landen waarin de groep werkzaam is.

Een speciaal team binnen de afdeling Human Resources is verantwoordelijk voor de naleving en het bevorderen van deze principes.

Aandeelhoudersplan voor werknemers

STEF heeft het principe van werknemerinvestering in zijn kapitaal tot een uniek model binnen de bedrijfssector gemaakt.  De werknemers van STEF hebben 16,38% van het kapitaal van de Groep in eigen handen via de speciale bedrijfsbeleggingsvereniging (FCPE). Dit systeem maakt integraal deel uit van de geschiedenis en bedrijfscultuur van de Groep, en een groot aantal werknemer-aandeelhouders wordt gezien als een manier om de effectiviteit van STEF binnen de markt te vergroten. Gedurende de jaren is het aandeelhouderschap een motivatietool en een sterk element voor sociale cohesie geworden voor werknemers. 62% van de werknemers van de Groep heeft aandelen in STEF via deze beleggingsvereniging.

Dit wordt nu toegepast in bijna alle landen waarin STEF werkzaam is. In 2016 is het aandeelhoudersplan geopend voor werknemers in Nederland. 24% van de werknemers van STEF Nederland hebben in 2016 aandelen van de Groep gekocht.