Milieuacties

STEF’s milieubeleid richt zich op energieverbruik en innovaties om de milieu-impact in de gehele waardeketen te verlagen.

Verminderen van de ecologische voetafdruk van onze transportactiviteiten

STEF is begonnen aan continue programma’s om de CO2-uitstoot te verlagen.

  • In Frankrijk heeft STEF in juli 2016 het ‘Objectif CO2’-label gekregen voor milieuvriendelijke wegtransportbedrijven voor een periode van drie jaar. Dit label beloont STEF voor een reductie van 20% van de uitstoot van broeikasgassen tussen 2009 en 2014.
  • In Nederland heeft STEF Bodegraven in 2017 de 2e ster van ‘Lean & Green’ ontvangen, een internationaal programma dat bedrijven aanmoedigt en ondersteunt bij het verminderen van de CO2-uitstoot van hun transport- en logistieke activiteiten.

Om rekening te kunnen houden met de hele supply chain, heeft STEF ervoor gekozen om de geschatte CO2-uitstoten in deze programma’s op te nemen met betrekking tot alle transportonderaannemingen voor alle landen.

Verminderen van de milieu-impact van al onze activiteiten

Als deel van het proces om de ecologische voetafdruk te verkleinen, volgt STEF zijn reductiebeheerplannen voor waterverbruik, energieverbruik en afvalbeheer sterk op de voet.

In 2016 is de ISO 50 001 certificering van STEF vernieuwd voor het implementeren van het energiebeheersysteem in Frankrijk. Dit programma richt zich op het controleren van het elektriciteitsverbruik en het continu verbeteren van de praktijken in operationele processen. De besparingen in 2016 waren 9 GWh wat een vermindering van 2,7% is en gelijk staat aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 2.100 woningen.