Overslaan en naar de inhoud gaan

100ste verjaardag

Sinds zijn oprichting heeft STEF de spoorwegen en vervolgens de wegen gekruist om het transport van levensmiddelen mogelijk te maken. STEF heeft een sterk netwerk gecreëerd dat het mogelijk maakt een verrijkte en gevarieerde voedingservaring te bieden.
Wagon STEF

Een passie voor eten

Al 100 jaar zijn we gepassioneerd door onze core business: voeding. Het is deze passie die ons elke dag weer drijft om de producenten en consumenten van dienst te zijn. Sinds onze oprichting in 1920, is onze groep voortdurend in beweging geweest om de spelers in de voedings- en consumentensector beter met elkaar te verbinden door de kwaliteit, de naleving van de termijnen en de veiligheid voor de gezondheid, van de aan ons toevertrouwde producten te garanderen. Wij blijven innoveren om te voldoen aan de eisen van onze klanten: uitbreiding van alle soorten distributiekanalen, diversifiëring van de producten, versnelling van de stromen, enz.

Behoud van het milieu

De uitdagingen van het 100-jarige jubileum : onze acties ter bescherming van het milieu

STEF is zich bewust van de ecologische belangen en de noodzaak om op alle niveaus te handelen. Daarnaast plaatst STEF milieubescherming in het hart van zijn strategisch plan en voert het een proactief en duurzaam milieubeleid. Vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen, beheersing van het energieverbruik, optimalisering van de bedrijfsmiddelen en recycling... Sinds 2009 hebben we ons verbonden aan het CO2-doelprogramma van ADEME. Sindsdien hebben we getracht onze CO2-voetafdruk te verminderen, met name door nieuwe organisatiemethoden te implementeren en te experimenteren met minder vervuilende alternatieve technologieën.