15 feb

GECONSOLIDEERDE OMZET VAN HET 4DE KWARTAAL 2017

De groep sluit 2017 af met een groei in al haar activiteiten. In het 4de kwartaal werd een stijging van de omzet van 6,2% (5,7% op vergelijkbare basis) geboekt.

Verkopen gerealiseerd voor rekening van derden (klanten in de horeca en catering in Frankrijk, Spanje en België) tonen een stijging van de omzet met 5,3%.

De externe groei van de Europese activiteiten betreft het bedrijf BADOSA in Spanje, overgenomen in juni  2017, met de inbreng van een omzetcijfer van 3,2 M€ in het 4de kwartaal.

Transport Frankrijk
Ondanks een ongunstig kalender in december (20 facturatiedagen tegenover 22 in december 2016) boekt het transportnetwerk een stijging van haar activiteit tijdens het volledige kwartaal: + 3,6% waarvan 1,7% exclusief dieseltoeslag. De activiteit wordt ondersteund door de ontwikkeling van klanten in het middensegment (Mid-Market), terwijl de volumes stabiel blijven voor de grote klanten.

Logistiek Frankrijk
De logistieke activiteiten in Frankrijk realiseren een omzetcijfer met een stijging van 3,5% voor het kwartaal, ondersteund door de logistiek van verse en droge producten en de verhoogde activiteit van twee nieuwe operationele sites in 2017, alsook door de verdere ontwikkeling van de horeca-activiteiten.

Europese activiteiten
De Europese activiteiten kennen een sterke groei, +8,2% (+6,3% op vergelijkbare perimeter), dankzij twee belangrijke landen van de groep:

  • In Spanje bedraagt de stijging van de activiteit 16,2% (+8,8% op vergelijkbare perimeter). De synergieën met BADOSA laten toe marktaandelen te ontwikkelen binnen de nationale distributieactiviteiten en een nieuwe overeenkomst in de collectieve catering opende vele toekomstmogelijkheden.
  • Italië consolideert haar ontwikkeling bij de klanten in het middensegment (Mid-Market) met een stijging van 7,3%. De transport van seafood producten is in volle ontwikkeling dankzij de aankoop van een bedrijf in het eerste kwartaal

Maritieme activiteiten
De maritieme activiteiten stijgen met 18,9% in het kwartaal omwille van een aanzienlijke toename van het vrachtvervoer vanuit de haven van Marseille.

Op 31 december 2017 bedraagt het gecumuleerd omzetcijfer van de groep 2.975,7 M€ tegenover 2.824,5 M€ op het einde van 2016, een stijging van 5,4% (5% zonder externe groei).