Overslaan en naar de inhoud gaan

Moving Green

Logo Moving Green

STEF heeft jaren geleden al de energietransitie ingezet wat tot overtuigende resultaten heeft geleid. De Groep is zich ervan bewust dat zij haar inspanningen voor het milieu moet opvoeren en presenteert daarom haar nieuwe klimaatprogramma “Moving Green”.

Objectif climat

Ons doel is de uitstoot van broeikasgassen van onze voertuigen tegen 2030 met 30% te verminderen. Dit willen wij bereiken door onze transportplanning te optimaliseren, het brandstofverbruik van onze voertuigen te verminderen en voorkeur te geven aan alternatieve energiebronnen.

In 2022 hebben we onze broeikasgasuitstoot met 16,2% teruggedrongen:

  • lagere broeikasgasuitstoot door optimalisering van de koelinstallaties aan boord van de voertuigen;
  • lager brandstofverbruik van de voertuigen door vernieuwing van het wagenpark en continue verbetering van het rijgedrag;
  • optimalisering van de transportplanning en verhoging van de beladingsgraad.

 

Objectif climat

Ons doel is tegen 2025 in onze gebouwen 100% koolstofarme energiebronnen te gebruiken. Dit willen wij bereiken door ons verbruik te verminderen met behulp van ons energiemanagementsysteem en het gebruik van zonnepanelen.

In 2022 maakte koolstofarme energie 75,7% van onze energiemix uit:

  • ingebruikname van 31 fotovoltaïsche installaties met een totale capaciteit van 21 MWp, met als doel 80 MWp in 2025.

 

fournisseurs

We willen een aanpak ontwikkelen om transportonderaannemers te begeleiden.

De afdeling voor onderaanneming van transport die in 2021 is opgericht voert een aantal initiatieven uit:

  • herziening van de contracten met de belangrijkste onderaannemers in Europa waarin milieuverplichtingen worden opgenomen;
  • invoering van het Energiebesparingscertificaat (CEE) bij onderaannemers om hen aan te zetten tot energiebeheer en energiebesparing;
  • ondersteuning van onze transportonderaannemers bij het terugdringen van hun uitstoot;
  • Implementatie van diagnose-instrumenten bij transportonderaannemers met het oog op vernieuwing van een deel van hun wagenpark.

 

collaborateurs

Het doel is alle medewerkers een stuwende kracht te laten zijn bij het verminderen van hun koolstofvoetafdruk, zowel op het werk als privé.

In 2022: training en bewustmaking van onze teams om hen te mobiliseren en aan te moedigen actie te ondernemen voor het milieu:

  • start van de ‘Climate School’ die e-learningmodules over duurzame transformatie aanbiedt aan onze teams;
  • uitrol van groepsbrede initiatieven, zoals het uitbreiden van het ‘Plastic Free’-programma dat in Italië van start is gegaan.

 

Deze verbintenissen worden ondersteund door de Raad van Bestuur en luiden de start in van een belangrijke transformatie binnen onze onderneming. Ze zijn de concrete uitwerking van onze visie op de rol en de verantwoordelijkheden van de STEF Groep om een antwoord te bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen.
 

Picto téléchargement  Letter of Commitment lezen

Picto téléchargement  Het persbericht lezen