Algemene voorwaarden

IMPRESSUM

1. Eigendom:

Deze website is eigendom van STEF, een onderneming met een kapitaal van € 13.165.649 met hoofdkantoor te 93 boulevard Malesherbes, 75008 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het bedrijfsregister van Parijs onder nummer 999990005. De website is opgesteld met als doel het leveren van informatie over de aangeboden diensten in Nederland, geleverd door STEF NEDERLAND B.V., met kantoor te Tolnasingel 4, 2411 PV Bodegraven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 815257739, inclusief de dochterondernemingen.

2. Uitgever:

Publicatiemanager: Christian Dooms

3. Contact:

Telefoon: +31(0)172-613963
Fax: +31(0)172-617401
E-mail: contact[at]stef.com

4. Hosting:

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix – Frankrijk

5. Fotocredits:

Illustraties: STEF Group
Video’s: STEF Group
Foto’s: Cyril Bruneau

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Acceptatie:

Lees deze Algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig, want deze bepalen de gebruiksvoorwaarden van deze website, die u accepteert door gebruik. Als u deze Algemene gebruiksvoorwaarden niet accepteert, verzoeken wij u onze website te verlaten.

STEF Nederland behoudt het recht voor de Algemene gebruiksvoorwaarden evenals de informatie die u kunt vinden op deze website, op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We vragen uw aandacht voor het feit dat u deze Algemene gebruiksvoorwaarden regelmatig op de website moet raadplegen voor de nieuwste versie, zodat u op de hoogte blijft van mogelijke wijzigingen die STEF Nederland aanbrengt.

2. Disclaimer:

De informatie en materialen op onze website worden “as is” geleverd zonder enige, al dan niet nadrukkelijke, garantie.

De gebruiker van deze website erkent dat hij volledig verantwoordelijk is voor het gebruik van de informatie op deze website. Daarom kunnen STEF en STEF Nederland niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van het geheel of een gedeelte van de informatie op deze website.
Toegang tot deze website en het gebruik van de inhoud komen voor risico van de gebruiker.

STEF Nederland spant zich in om de informatie op deze website up-to-date te houden. STEF Nederland garandeert echter niet de volledigheid of juistheid van geleverde informatie.

U erkent dat (i) het technisch onmogelijk is dat de website vrij van fouten wordt geleverd en dat STEF en STEF Nederland hier niet verantwoordelijk voor zijn, (ii) dat fouten kunnen leiden tot tijdelijke onbeschikbaarheid van de website en dat (ii) de werking van de website negatief kan worden beïnvloed door omstandigheden buiten de controle van STEF en STEF Nederland, zoals bijvoorbeeld transmissie- en communicatielinks tussen STEF en STEF Nederland en u, en STEF en STEF Nederland en andere systemen en netwerken.

STEF en STEF Nederland en/of de leveranciers kunnen, op elk moment, de gehele of een gedeelte van de website tijdelijk of permanent wijzigen of onderbreken voor onderhoudswerkzaamheden en/of het aanbrengen van verbeteringen en/of wijzigingen aan de website. STEF Nederland is niet aansprakelijk voor wijzigingen aan of opschorting of onderbreking van de website.

STEF Nederland garandeert niet dat de diensten van STEF Nederland die worden gepresenteerd op deze website beschikbaar zijn in het land waarin de internetsurfer zich bevindt als hij deze website raadpleegt.

3. AANSPRAKELIJKHEID:

Neem geen beslissingen of actie uitsluitend op basis van de informatie op deze website.
STEF en STEF Nederland kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor:

 • onduidelijkheden, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot de informatie op de website,
 • schade voortkomend uit frauduleuze inbreuk door een derde partij die leidt tot een wijziging van de informatie of materialen op de website,
 • directe of indirecte schade, onafhankelijk van de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen (zelfs als STEF en STEF Nederland op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade), of resulterend uit iemands toegang tot de website of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, het gebruik van deze websites of andere websites die eraan gekoppeld zijn, inclusief een storing of virus dat de computerapparatuur van de gebruiker of ander eigendom van de gebruiker kan infecteren, het geloof dat wordt gehecht aan informatie die direct of indirect afkomstig is van de website, inclusief zakelijk verlies, financieel of commercieel verlies van programma’s of gegevens in een informatiesysteem en zelfs als STEF en STEF Nederland op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. voor schade voortkomend uit frauduleuze inbreuk door een derde partij die leidt tot een wijziging van de informatie of materialen op de website

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM:

Documenten en items die zijn gemaakt voor deze website zijn het exclusieve eigendom van STEF, STEF Nederland of derden die toestemming hebben gegeven om genoemd te worden door STEF of STEF Nederland.

Alle afbeeldingen en teksten die worden weergegeven en alle productnamen en handelsmerken waarnaar wordt verwezen op deze website, zijn het exclusieve eigendom van STEF of STEF Nederland of hun dochtermaatschappijen of ze hebben hiervoor een licentie en mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden.

Na het accepteren van deze Algemene gebruiksvoorwaarden mag u de informatie op deze website downloaden, weergeven of afdrukken, uitsluitend voor privé- en persoonlijk gebruik, voor doeleinden zonder winstoogmerk en zonder wijziging van de copyrightvermeldingen, handelsmerken of andere eigendomsrechten en op voorwaarden dat elke volledige of gedeeltelijke kopie van de inhoud van de website de volgende copyrightvermelding bevat “Copyright © 2017 STEF Nederland BV”.

Elk ander gebruik dan hierboven aangegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STEF Nederland is formeel verboden en een vorm van vervalsing. STEF Nederland geeft u geen andere rechten dan hierboven beschreven, noch enige andere licentie voor intellectueel eigendom, industrieel eigendom of knowhow die STEF Nederland in eigendom heeft of geniet.

STEF of STEF Nederland of de dochtermaatschappijen behouden zich het recht voor juridische actie te ondernemen tegen vervalsing van het intellectuele eigendomsrecht.

5. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES:

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze links naar pagina’s van derden worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker geleverd.

In geen enkel geval, in het bijzonder vanwege de vluchtige aard van informatie op het internet, kan STEF Nederland de aard of inhoud van deze externe bronnen controleren en daardoor is STEF Nederland niet verantwoordelijk voor het gebruik, de onbeschikbaarheid van websites van derden, noch voor de inhoud en advertenties of andere materialen die beschikbaar zijn op dergelijke websites waar u toegang tot krijgt via deze website.

STEF Nederland heeft geen mogelijkheden om de inhoud van deze websites van derden te controleren en deze blijven volledig onafhankelijk van STEF Nederland. Bovendien betekent het bestaan van een link tussen deze website en een andere website op geen enkele manier dat STEF Nederland de inhoud van deze website(s) en het mogelijke gebruik, goedkeurt.

Externe websites kunnen hyperlinks bevatten die leiden naar deze website. Een dergelijke hyperlink betekent geen verband tussen STEF Nederland en de website van de derde. In geen geval is STEF Nederland verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van dergelijke externe websites en STEF Nederland beoordeelt de inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of toegankelijk via deze websites niet, keurt deze niet goed en is hier niet verantwoordelijk voor.

6. TOEPASSELIJKE WETGEVING, JURISDICTIE

Deze website en de inhoud worden bestuurd door de Franse wet en geschillen hierover vallen onder de jurisdictie van de Franse rechtbanken.

PRIVACYVERKLARING

1. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS:

Tijdens het navigeren op de website kunt u persoonlijke informatie doorgeven.

a. VERZAMELEN VAN ANONIEME GEGEVENS:

Er worden geen persoonlijke gegevens in verband met uw identiteit verzameld zonder uw kennis. Tijdens het raadplegen van de website worden bepaalde gebruikersgegevens echter automatisch verzameld:

 • Het IP-adres van de gebruiker (met dit adres is toegang tot het internet mogelijk en het is toegewezen aan de computer van de gebruiker door de internetserviceprovider. De informatie wijzigt bij elke gebruikerssessie en, is niet persoonlijk identificeerbaar);
 • Het adres van de website via welke de gebruiker rechtstreeks verbinding maakt met deze website;
 • De datum en tijd van het bezoek van de gebruiker aan de website en de bekeken pagina’s;
 • Het besturingssysteem van de gebruikers computer en de browser;
 • De “cookies” (waarmee kan worden bepaald hoe de gebruiker toegang krijgt tot de webpagina’s, de tijd waarop dit plaatsvindt en het aantal).

Daarom verzamelen STEF en STEF Nederland anonieme gebruikersgegevens op deze website (of anonieme informatie), zoals de pagina’s die u bezoekt en de zoekopdrachten die u uitvoert. Deze gegevens zijn anoniem omdat er in geen geval persoonlijke identificatie van de gebruiker van de website mogelijk is.

We gebruiken deze anonieme informatie om de inhoud van onze websites te verbeteren en voor het verkrijgen van algemene statistieken over bezoeken. Deze statistieken kunnen worden opgesteld door derden die gehouden worden aan een geheimhoudingsplicht.

b. VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS:

In overeenstemming met het principe van gegevensvermijding verzamelen we alleen persoonlijke gegevens als deze absoluut noodzakelijk zijn om uw order te verwerken, uw vragen te beantwoorden, u toegang te geven tot speciale informatie of om speciale diensten voor u uit te voeren en als u deze vrijelijk heeft geleverd.

STEF en STEF Nederland zullen persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden. De informatie die u aan ons geeft wordt uitsluitend gebruikt om u zo efficiënt mogelijk te antwoorden.

Als u een e-mail stuurt aan onze website, kunt u gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens in te vullen.

Deze persoonlijke gegevens worden behandeld en niet langer dan vijf jaar bewaard, uitsluitend met als doel om met u te communiceren. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven zonder uw voorafgaande toestemming.

c. VEILIGHEID:

Om persoonlijke informatie die u opgeeft, te beschermen, gebruiken STEF en STEF Nederland beveiligingstechnologie. Het internet is desalniettemin een open netwerk zodat STEF en STEF Nederland niet kunnen garanderen dat derden dergelijke persoonlijke informatie niet onderscheppen of omleiden. STEF en STEF Nederland kunnen hier niet aansprakelijk voor worden gehouden.

STEF en STEF Nederland garanderen niet dat de websites waarnaar wordt gelinkt dezelfde maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, als hier aangegeven. U moet daarom nagaan of dergelijke bescherming aanwezig is als u uw persoonlijke gegevens geeft op deze websites.

d. AANPASSEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS:

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunt u op elk moment het wijzigen of verwijderen van uw gegevens aanvragen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: contact[at]stef.com

2. COOKIES

a. Gebruik van cookies:

In sommige delen van deze website worden cookies gebruikt:

Een cookie is een klein, willekeurig aangemaakt tekstbestand dat een website overzet op de harde schijf van een computer om het browsen te vergemakkelijken, registratieprocedures te stroomlijnen of te helpen bij het meten van bezoekers aan de website.
We kunnen met een cookie niet identificeren wie onze website bezoekt.

Indien u dit wenst kunt u weigeren om cookies op te laten slaan op uw computer door de privacyinstellingen van uw webbrowser aan te passen (zie onder). Dit kan invloed hebben op de weergave van deze site, of het browsen moeilijk maken.

b. Soorten cookies:

Als u deze website bezoekt, kan er automatisch een sessie-ID-cookie worden geïnstalleerd en tijdelijk worden opgeslagen op uw harde schijf om het browsen door de website te vergemakkelijken. Zodra u de sessie beëindigt, wordt de cookie verwijderd.
Sociale plug-ins of deel-knoppen op sociale netwerken kunnen, afhankelijk van uw toestemming, aanwezig zijn op onze website zodat u content van onze site kunt delen op sociale netwerken, mensen kunt laten weten wat u heeft gezien op deze website of uw mening kunt geven over de inhoud van de website (sociale plug-ins zijn o.a. ‘vind ik leuk’, ‘delen’, enz.).

Alleen al de aanwezigheid van sociale plug-ins op een website, onafhankelijk van of u gebruiker bent van sociale netwerken of niet, kan leiden tot het opslaan van cookies op uw harde schijf die uw surfactiviteiten volgen en uw interesses identificeren.

We hebben geen controle over het proces dat sociale netwerken gebruiken om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website.

Het genereren en gebruiken van cookies door derden is onderworpen aan hun eigen veiligheidsbeleid. Voordat u beslist deze sociale plug-ins of netwerken te gebruiken, raden we aan het beleid van deze derden te lezen om te weten hoe ze dergelijke cookies gebruiken, waaronder voor reclamedoeleinden, en het soort browsinginformatie dat wordt verzameld via speciale plug-ins. Met de informatie uit dit veiligheidsbeleid moet u een beslissing kunnen nemen over sociale netwerken, waaronder over privacyinstellingen voor elk account dat u op deze netwerken heeft.

Daarnaast kunnen webbakens van derden zijn opgenomen in een aantal artikelen en berichten, om uw voorkeuren te analyseren en, na uw toestemming, om de bekeken pagina’s, de weergavefrequentie en het aantal bezoekers te identificeren, bezoekpatronen te analyseren en statistieken van de meest populaire content te genereren.
Tot slot zijn er audio- en video-opnames, podcastst en webcasts beschikbaar via diensten van derden. Tijdens uw mogelijke toegang en afhankelijk van uw toestemming, kunnen deze derden cookies plaatsen op uw harde schijf om de meest populaire content te identificeren.

c. Cookiebeheer en browserinstellingen:

Indien u dit wenst kunt u weigeren om cookies op te laten slaan op uw computer door de privacyinstellingen van uw webbrowser aan te passen met de volgende stappen:

Voor Mozzila firefox:
 1. Ga naar het menu Tools en selecteer Options
 2. Klik op het pictogram Privacy
 3. Zoek het menu Cookies en selecteer de betreffende opties
  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Voor Microsof Internet Explorer:
 1. Ga naar het menu Tools en selecteer Internet Options
 2. Klik op het pictogram Privacy
 3. Gebruik de cursor om het gewenste niveau te selecteren
  http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Voor Chrome:
 1. Ga naar het menu Chrome/Preferences
 2. Klik op “Show Advanced Settings”
 3. Klik op “Settings of Content” in het gedeelte Privacy
 4. Klik op “Cookies and Site Data… ” in het nieuwe venster
 5. Klik op “Delete all” en bevestig door te klikken op “OK”
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Voor Safari:
 1. Ga naar het menu Safari / Preferences
 2. Klik op “Privacy”
 3. Selecteer in “Block Cookies”, “Always”
  http://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/

Gebruik de “Help” in uw browser voor meer informatie over het blokkeren van nieuwe cookies, ontvangen van meldingen over nieuwe cookies of het uitschakelen van cookies.
Door verder gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met en geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op onze website. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken
Laatste update: 15 november 2017